Subject: [RFR] po://installation-guide (welcome)Dag iedereen,

In bijlage een eerste versie van po/nl/welcome.po, een onderdeel van de
Installatiehandleiding van Debian.


--
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Attachment: installation-guide_20161031_welcome_nl.po
Description: Text Data

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message partProgramming list archiving by: Enterprise Git Hosting