git.net

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Camel, Spring, maven version compatibility.


Apache Camel is NOT spring boot 2 compatible. Use Spring Boot 1.5.x.

See top of this page
http://camel.apache.org/camel-2210-release.html

2018-03-09 11:51 GMT+01:00 Ivana Cace <ivana.cace@xxxxxxxxx>:
> Does anyone knaw what versions of camel have been tested with what versions of spring?
>
>
> I get an ArrayIndexOutOfBoundsException during Spring context initialization, this happens when 'processing'  (I'm not sure this is the proper term here) of SerializationDataFormatAutoConfiguration.class.
>
> It's all explained here:
> https://stackoverflow.com/questions/49191481/spring-arrayindexoutofboundsexception-during-context-initialization
>
> Could it just be a version incompatibility problem? We have been using camel 2.17.3 with spring-boot-starter-parent 1.4.2.RELEASE just fine. The above error occurs with versions 2.20.2 of camel and 2.0.0.RELEASE of spring-boot-starter-parent.
>
> Thanks,
>
> Ivana
>
>
>
> ***************************************** De informatie verzonden in deze e-mail (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk het bericht te retourneren en vervolgens te vernietigen. Yarden doet er alles aan om ervoor te zorgen dat verzonden e-mailberichten vrij zijn van virussen, maar kan dit niet garanderen. Yarden Holding B.V., statutair gevestigd te Almere, Handelsregisternummer 34155452 Yarden Uitvaartfaciliteiten B.V., statutair gevestigd te Almere, Handelsregisternummer 30104432 Yarden Uitvaartzorg B.V., statutair gevestigd te Almere, Handelsregisternummer 04050164 Yarden Uitvaartverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Almere, Handelsregisternummer 33244450 *****************************************-- 
Claus Ibsen
-----------------
http://davsclaus.com @davsclaus
Camel in Action 2: https://www.manning.com/ibsen2<div
class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2018-03-09 11:51
GMT+01:00 Ivana Cace <span dir="ltr">&lt;<a
href="mailto:ivana.cace@xxxxxxxxx";
target="_blank">ivana.cace@xxxxxxxxx</a>&gt;</span>:<br><blockquote
class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc
solid;padding-left:1ex">Does anyone knaw what versions of camel have
been tested with what versions of spring?<br>
<br>
<br>
I get an ArrayIndexOutOfBoundsException during Spring context
initialization, this happens when 'processing'&nbsp; (I'm not sure
this is the proper term here) of
SerializationDataFormatAutoCon<wbr>figuration.class.<br>
<br>
It's all explained here:<br>
<a href="https://stackoverflow.com/questions/49191481/spring-arrayindexoutofboundsexception-during-context-initialization";
data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en&amp;q=https://stackoverflow.com/questions/49191481/spring-arrayindexoutofboundsexception-during-context-initialization&amp;source=gmail&amp;ust=1520679451508000&amp;usg=AFQjCNHBudTVRKeXGJZq4XSXjXr5Vz4QWQ";
rel="noreferrer"
target="_blank">https://stackoverflow.com/<wbr>questions/49191481/spring-<wbr>arrayindexoutofboundsexception<wbr>-during-context-initialization</a><br>
<br>
Could it just be a version incompatibility problem? We have been using
camel 2.17.3 with spring-boot-starter-parent 1.4.2.RELEASE just fine.
The above error occurs with versions 2.20.2 of camel and 2.0.0.RELEASE
of spring-boot-starter-parent.<br>
<br>
Thanks,<br>
<br>
Ivana<br>
<br>
<br>
<br>
******************************<wbr>*********** De informatie verzonden
in deze e-mail (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en
is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien deze e-mail
niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk het bericht te
retourneren en vervolgens te vernietigen. Yarden doet er alles aan om
ervoor te zorgen dat verzonden e-mailberichten vrij zijn van virussen,
maar kan dit niet garanderen. Yarden Holding B.V., statutair gevestigd
te Almere, Handelsregisternummer 34155452 Yarden Uitvaartfaciliteiten
B.V., statutair gevestigd te Almere, Handelsregisternummer 30104432
Yarden Uitvaartzorg B.V., statutair gevestigd te Almere,
Handelsregisternummer 04050164 Yarden Uitvaartverzekeringen N.V.,
statutair gevestigd te Almere, Handelsregisternummer 33244450
******************************<wbr>***********</blockquote></div><br><br
clear="all"><div><br></div>-- <br><div class="gmail_signature"
data-smartmail="gmail_signature">Claus
Ibsen<br>-----------------<br><a href="http://davsclaus.com";
target="_blank">http://davsclaus.com</a> @davsclaus<br>Camel in Action
2: <a href="https://www.manning.com/ibsen2";
target="_blank">https://www.manning.com/ibsen2</a></div>
</div>