git.net

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Camel, Spring, maven version compatibility.


Camel 2.20.x doesn't support Spring Boot 2. Camel will support Spring Boot 2 from 2.22.0, you can use that version of Camel with SB 1.5.8.RELEASE.

--
Andrea Cosentino 
----------------------------------
Apache Camel PMC Member
Apache Karaf Committer
Apache Servicemix PMC Member
Email: ancosen1985@xxxxxxxxx
Twitter: @oscerd2
Github: oscerd


On Friday, March 9, 2018, 11:51:50 AM GMT+1, Ivana Cace <ivana.cace@xxxxxxxxx> wrote: 

Does anyone knaw what versions of camel have been tested with what versions of spring?


I get an ArrayIndexOutOfBoundsException during Spring context initialization, this happens when 'processing'  (I'm not sure this is the proper term here) of SerializationDataFormatAutoConfiguration.class.

It's all explained here:
https://stackoverflow.com/questions/49191481/spring-arrayindexoutofboundsexception-during-context-initialization

Could it just be a version incompatibility problem? We have been using camel 2.17.3 with spring-boot-starter-parent 1.4.2.RELEASE just fine. The above error occurs with versions 2.20.2 of camel and 2.0.0.RELEASE of spring-boot-starter-parent.

Thanks,

Ivana***************************************** De informatie verzonden in deze e-mail (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk het bericht te retourneren en vervolgens te vernietigen. Yarden doet er alles aan om ervoor te zorgen dat verzonden e-mailberichten vrij zijn van virussen, maar kan dit niet garanderen. Yarden Holding B.V., statutair gevestigd te Almere, Handelsregisternummer 34155452 Yarden Uitvaartfaciliteiten B.V., statutair gevestigd te Almere, Handelsregisternummer 30104432 Yarden Uitvaartzorg B.V., statutair gevestigd te Almere, Handelsregisternummer 04050164 Yarden Uitvaartverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Almere, Handelsregisternummer 33244450 *****************************************